Privacyverklaring

De privacy van onze cliënten is voor ons erg belangrijk. We hebben dan ook hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je meer inzicht te kunnen geven in de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken.

Hieronder kun je onze privacyverklaring lezen. Ook kun je hier onze privacyverklaring downloaden.

 

Pedicure Moniek Breda, gevestigd aan Papenhof 1 4817 BX Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pedicure Moniek Breda

Papenhof 1

4817 BX Breda

06-24 60 66 76

 

Moniek van Rijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicure Moniek Breda.

Zij is te bereiken via info@pedicuremoniekbreda.nl

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pedicure Moniek Breda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Pedicure Moniek Breda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

a. Gezondheid: om u goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat Pedicure Moniek Breda op de hoogte is van:

 • uw gezondheid/mogelijke aandoeningen/ziektes
 • welke medicatie u gebruikt of gebruikt heeft
 • of u bepaalde operaties/behandelingen heeft ondergaan (Vitale grondslag)

 

b. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

Indien een persoon jonger dan 16 jaar zich meldt voor een behandeling zal Pedicure Moniek Breda vragen of de wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte is van de aanvraag tot behandelen en of deze daarmee akkoord gaat. Indien gewenst zal Pedicure Moniek Breda contact opnemen met de wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pedicuremoniekbreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Pedicure Moniek Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Pedicure Moniek Breda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming:

Pedicure Moniek Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure Moniek Breda) tussen zit. Pedicure Moniek Breda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Podofile, om gegevens op te slaan om behandelingen goed te kunnen uitvoeren, facturatie te kunnen doen en administratie te kunnen voeren. Dit alles om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen doen. Hierdoor zullen de cliënten van Pedicure Moniek Breda verzekerd zijn van een goede, vakkundige en verantwoorde behandeling.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Pedicure Moniek Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Facturatie en administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard. (In overeenstemming met de richtlijnen van de belastingdienst.

Medische gegevens worden 15 jaar bewaard. (Dit in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek het onderdeel wat bekent staat als het WGBO.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden:

Pedicure Moniek Breda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Pedicure Moniek Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Pedicure Moniek Breda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Moniek Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pedicuremoniekbreda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure Moniek Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Pedicure Moniek Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Pedicure Moniek Breda of mail naar info@pedicuremoniekbreda.nl